prochemica balendin
Balendin® iki aktif maddenin bileşeninde oluşmaktadır; fludioxonil’in üstün performansı ile difenoconazole. Birbirini tamamlayan bu aktif maddeler birlikte esnek uygulama zamanlaması…

Balendin®

Sebzelerde Çökerten Kontrolü.
prochemica makaio
Makaio®, çok bölgeli bir etki moduna sahiptir. Ürün mükemmel koruyucu, iyileştirici ve yok edici etkiye, kontak ve sistemik aktiviteye sahiptir,…

Makaio®

Yenilikçi Bir Fungisit