CMC Plus®

Insektisitler
Armut Psylla'sını Kontrol Etmek İçin Hızlı Yok Etme Gücü

CMC Plus®, hızlı bir yok etme gücüne ve böcek gelişiminin tüm aşamalarına karşı yüksek bir etkinliğe sahiptir.

CMC Plus® fiziksel bir etki mekanizmasına sahiptir: kontak etkisi vardır, bitki örtüsünü balsıradan arındırır ve yumuşak gövde böceklerinde ayrışma ve diğer böceklerde spiracoles tıkanması ile böceklerin ölümüne neden olur.

More Information

Daha Fazla Bilgi

prochemica cmc plus
prochemica cmc plus

Feautures & Benefits of

CMC Plus®

Özellikleri ve Faydaları

  • CMC Plus®, balsıranın neden olduğu her türlü pislik ve bitki kirliliği üzerinde temizleme etkisi gösterir ve yağlar ve şekerler gibi organik maddeleri çözünür hale getirir.
  • İsli küf oluşumunu engeller ve ortadan kaldırır. CMC Plus®, yapraklardan ve meyvelerden balsırayı (Psilla, Yaprak bitleri, Pullar vb. tarafından üretilen) kurutur ve çıkarır.
  • Yıkıcı Etki: Böcekleri kaplayan mumsu madde üzerinde etki eder, dış iskeletin yağlı maddeleri ve kütikülün fosfolipidleri arasındaki bağları yıkar ve ederek böceğin dehidratasyon sebebiyle hızlı şekilde ölmesine neden olur.
  • Boğucu etki: Dağılımdan sonra böceklerin vücudunu tekdüze bir şekilde kaplar, trake borusu kıvrımlarını hızla bloke eder, nefes almayı engelleyerek boğulma nedeniyle ölüme neden olur. Özellikle vücudun daha az sklerere olan bölgelerine nüfuz eder.
  • Biyolojik etki: Ürün kuruduktan sonra artık biyolojik aktiviteye sahip değildir ve hızla bozulur, bu da faydalı böcekler yerleştirilmiş olsa bile çalışmasına izin verir. Faydalı böcekler tozlayıcılar doğrudan hedef alınmadıkları takdirde zarar görmez.
  • CMC Plus® seralarda ve/veya yavaş kuruduğunda daha etkilidir, esasen kuru bitki örtüsü ile işlem yapılması önerilir.
prochemica cmc plus

Registered Crops, Pests & Rate of Uses

Mahsul Zararlılar Kullanım Oranı
Elma Panonychus ulmi, Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae 0.2-0.4Lt/Hl
Patlıcan Spodoptera littoralis
Üzüm Lobesia botrana
Marul Myzus persicae, Spodoptera littoralis
Armut Cacopsylla pyri
Biber Bemisia tabaci, Myzus persicae
Kabak Bemisia tabaci
Soya Fasulyesi Bemisia tabaci, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis
Çilek Spodoptera littoralis
Şekerpancarı Spodoptera littoralis
Ayçiçeği Helicoverpa armigera
Tütün Helicoverpa armigera, Myzus persicae
Domates Bemisia tabaci, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Trialeurodes vaporariorum
Karpuz Aphis gossypii, Myzus persicae

Tescilli Ürünler, Zararlılar ve Kullanım Oranı

Mahsul Zararlılar Kullanım Oranı
Elma Panonychus ulmi, Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae 0.2-0.4Lt/Hl
Patlıcan Spodoptera littoralis
Üzüm Lobesia botrana
Marul Myzus persicae, Spodoptera littoralis
Armut Cacopsylla pyri
Biber Bemisia tabaci, Myzus persicae
Kabak Bemisia tabaci
Soya Fasulyesi Bemisia tabaci, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis
Çilek Spodoptera littoralis
Şekerpancarı Spodoptera littoralis
Ayçiçeği Helicoverpa armigera
Tütün Helicoverpa armigera, Myzus persicae
Domates Bemisia tabaci, Helicoverpa armigera, Spodoptera littoralis, Trialeurodes vaporariorum
Karpuz Aphis gossypii, Myzus persicae
Menü