prochemica our porfolio
prochemica our porfolio

Ürünler ve Çözümler Portföyü

Ürün Kategorisine Göre Filtrele

Mahsul Türüne Göre Filtrele

Zararlı Türüne Göre Filtrele

Pheniksus®

Insektisitler
Sebzeler, meyve bahçeleri, süs bitkileri, çilek, pamuk ve turunçgillerdeki akarlar ve böcekler üzerinde hızlı yok etme ve kalıntı aktivitesi sağlayan insektisit ve akarisitin iki aktif maddesinin özelliğinin yeni, seçici ve…
Apple, Panonychus ulmi, Tetranychus viennensis, Tetranychus urticae
Bean, Tetranychus cinnabarinus
Cherry, Tetranychus urticae
Citrus, Panonychus citri, Phyllocoptruta oleivora, Dialeurodes citri
Cotton, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae
Cucumber, Liriomyza Trifolii, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae
Eggplant, Liriomyza Trifolii, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae
Fig, Tetranychus urticae
Ornamentals, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae
Parsley, Tetranychus urticae
Peach, Tetranychus urticae
Pear, Cacopsylla pyri
Pepper, Tetranychus cinnabarinus
Pumkin, Liriomyza Trifolii
Soybean, Tetranychus cinnabarinus
Stawberry, Tetranychus cinnabarinus
Strawberry, Tetranychus urticae
Tomato, Liriomyza Trifolii, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae
Watermelon, Tetranychus cinnabarinus, Tetranychus urticae

Baldrick®

Herbisitler
Rice, Echinochloa crus galli
Rice, Echinochloa oryzoides
Rice, Echinocloa colonum
Rice, Cyperus difformis
Rice, Ammannia coccinea
Rice, Bolboschoenus maritimus
Rice, Alisma plantago-aquatica
Rice, Scirpus mucronatus
Rice, Bolboschoenus maritimus
Rice, Potamogeton pectinatus
Rice, Lindemia dubia

Makaio®

Fungisitler
Makaio®, çok bölgeli bir etki moduna sahiptir. Ürün mükemmel koruyucu, iyileştirici ve yok edici etkiye, kontak ve sistemik aktiviteye sahiptir, oldukça az kalıntı etkisine sahiptir. Ayrıca akarisit etkisi de bulunmaktadır.…
Apple, Alternaria alternata, Venturia inaequalis
Cucumber, Pseudoperonospora cubensis, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp.
Eggplant, Alterneria solani, Botrytis cinerea, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp.
Grape, Botrytis cineria, Plasmopara viticola
Ornamentals, Botrytis cineria, Diplocarpon rosae, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Rhizoctania spp.
Pear, Alternaria alternata, Monilinia fructigena, Podosphaera leucotricha
Pepper, Botrytis cineria, Phytophthora infestans, Pseudoperonospora cubensis, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp.
Potato, Alterneria solani, Phytophthora infestans, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Rhizoctonia solani
Strawberry, Botrytis cineria, Rhizoctonia solani, Fusarium spp., Macrophomina phaseolina
Tomato, Alterneria solani, Botrytis cineria, Fulvia fulva, Fusarium spp., Pythium spp., Rhizoctonia spp., Sclerotinia spp., Phytophthora infestans
Watermelon, Phytophthora capsica, Pseudoperonospora cubensis, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Sclerotinia spp., Alterneria solani

Balendin®

Fungisitler
Balendin® iki aktif maddenin bileşeninde oluşmaktadır; fludioxonil’in üstün performansı ile difenoconazole. Birbirini tamamlayan bu aktif maddeler birlikte esnek uygulama zamanlaması ve güvenilir sonuçlar için hastalık yaşam döngülerinin farklı aşamalarını hedefler.…
Tomato, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Cucumber, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Eggplant, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Ornamentals, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Pepper, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Strawberry, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina
Watermelon, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp., Verticillium spp., Macrophomina phaseolina

——————-

Apple, Podosphaera leucotricha
Cucumber, Pseudoperonospora cubensis, Sclerotinia spp.
Eggplant, Botrytis cineria
Grape, Botrytis cineria
Grape, Uncinula necator
Ornamentals, Botrytis cineria, Sphaerotheca pannosa
Pear, Podosphaera leucotricha
Pepper, Botrytis cinerea, Erysiphe cichoracearum
Potato, Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Verticillium spp., Phytophthora spp.
Strawberry, Botrytis cineria
Tomato, Septoria lycopersici, Botrytis cineria, Leveillula taurica
Watermelon, Botrytis cineria, Erysiphe cichoracearum
————–
Cereals, Septoria spp.
Cereals, Fusarium spp.
Cereals, Ustilago spp.
Cereals, Microdochium spp.
Cereals, Urocytstis spp.
Cereals, Cichliobolus spp.
Cereals, Pyrenophora spp.