Çeltikte Darıcana Yeni Çözüm

by
yazar
Prochemica Our Technical Experts Articles

Çeltikte Yabancı Ot Kontrolü :
Yabancı otlar, gelişme yeteneklerinin üstünlüğü nedeniyle, çeltik tarlalarında ışık, besin maddesi ve su gibi faktörler bakımından uygun ortam bularak hızlı bir şekilde gelişirler. Yabancı otların ürün maliyeti ve verim üzerindeki etkileri çok önem taşımaktadır. Bunun için yabancı ot kontrolünün zamanında ve uygun ilaç dozu kullanılarak yapılmasına dikkat edilmelidir. Ülkemizde çeltik tarlalarında sorun olan en önemli yabancı ot DARICAN’dır (Echinochloa
spp.), Graminea familyasından tek yıllık ve tohumla yüksek oranda üremeyeResim 20. Darıcan otu (Echinochloa spp.).
sahip bir yabancı ottur. Bilhassa fide ve gelişme devrelerinde morfolojik görünümü bakımından çeltiğe çok benzemektedir. Çeltikten koyu yeşil yaprak rengi, yapraklarıngövdeden ayrılmasıyla anlaşılan ve genellikle hiç görülmeyen dilcik ve kulakçıklarla veya bazen çok körelmiş sık tüycüklerle kaplı bir kulakçığa sahip olmasıyla da ayırt edilir.
Çeltik tarlalarında sorun olabilen bazı diğer yabancı otlar.

Kız otu (Cyperus difformis)
Sivri saz (Scirpus maritimus L.)
Sivri dikenli sandalye sazı (Scirpus mucranatus L.)
Kurbağa Kaşığı ( Alisma plantago-aquatica L.)
Su menekşesi ( Butomus umbellatus L.)
Hasır otu (Typha latifolia L.)

Palamo ve Baldrick ProChemica’nı geliştirdiği 2 yeni ürün pre yani toprak uygulaması post ayni üstten uygulama ile çeltikte tüm yabancı otları kontrol eder. Daha detaylı bilgi için ürün portföyümüzü ziyaret ediniz.

Latest News

En Yeniler

Arşivler