prochemica-organic-min

Bitki Koruma için Bioyolojik Çözümler

2016 ile 2022 arasındaki tahmin döneminde %15 CAGR değeri gösteren global pestisit pazarının piyasa tahminlerine göre 2022 yılına kadar 6,6 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Sektörün diğer tahminleri daha da iyimser ve bu rakamı %17’ye çıkarıyor.

Bu perspektiflerin kapsamını doğrulamak için sadece en yakın geçmişe dönmemiz gerekiyor. Dünya biyopestisit pazarı, 2005 ile 2010 yılları arasında çift haneli bir oranda (%10) büyüdü: Dünyanın en büyük biyopestisit üreticilerini bir grup altında toplayan BPIA’nın rakamlarına göre, bu 5 yıl içinde 670 milyon ABD dolarından 1 milyar ABD dolarına yükseldi.

Biyopestisit pazarının büyüme beklentilerini güçlü bir şekilde destekleyen nedenler, artan küresel talep, organik tarım uygulamalarının giderek daha fazla benimsenmesi ve uluslararası mevzuattaki değişikliklerdir. Asya-Pasifik bölgesi, yalnızca nüfus oranı nedeniyle değil, aynı zamanda tarımsal arazi alanı nedeniyle de en büyük büyüme potansiyeline sahip bölge olarak görünmektedir.

Sürdürülebilirlik ve doğal gıdaya yönelik güçlü sosyal eğilim, bu üretim stratejisini geliştiren firmaları tarım sektöründe rekabet avantajına sahip konuma getirmektedir. Bunlar, küresel olarak biyopestisit pazarının büyümesini sağlayan 5 nedendir.

Production needs of agriculture worldwide
Market demand and changes in the production chain
Biopesticides are within the strategies of the major players on the market
International legislation is aligned with the use of biopesticides
New technologies capable of creating new developments

ProChemica, a company specialized in the development of biopesticides, biostimulants and fertilizers for agriculture, is an example of the application of research and innovation to the generation of new natural treatments in agriculture.

ProChemica Biyo Pestisit Çözümler

Hiçbir sonuç bulunamadı.