Hoşgeldiniz!

ProChemica Limited bu web sitesini sizlere aşağıdaki hüküm ve koşullara (“Hüküm ve Koşullar”) tabi olmak kaydı ile sunmaktadır.  Bu hüküm ve koşullar www.prochemica.com adresindeki web sitesi (“Site”) için geçerlidir.  Site (içeriği, yapısı, görünüşü vb. dahil olmak üzere) ProChemica Limited Inc.’nin malıdır ve telif hakkı, ticari marka ve diğer fikri mülkiyet hakkı ve haksız rekabet yasaları ile korunmaktadır.  Siteyi kullanmakla bu hüküm ve koşulları kabul etmiş sayılırsınız.  Bu hüküm ve koşulların herhangi birini kabul etmemeniz halinde siteyi kullanmayınız.  Bu hüküm ve koşullar hakkında herhangi bir sorunuz olması halinde ProChemica Limited ile iletişime geçiniz.

Ayrıca internet üzerinden iletilen bilgilerin asla tamamen gizli ve emniyette kalmayacağını ve belirli iletimlerin şifreli olduğu hakkında bildirim olsa dahi site aracılığı ile alınıp gönderilen bilgilerin diğerleri tarafından alınabileceğini kabul edersiniz

Kullanım Koşullarında Revizyon

ProChemica bu hüküm ve koşulları herhangi bir zamanda herhangi bir bildirim yapmadan revize edebilir.  Bu gibi revizyonların ardından siteyi kullanmaya devam etmeniz halinde bu revize hüküm ve koşulları da kabul etmiş sayılırsınız.

Gelen Kullanım Kısıtlamaları

ProChemica Limited, bu Sitedeki materyalleri yalnızca kişisel bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda kullanmanız ve görüntülemeniz için ve yalnızca bu Site ile etkileşiminiz için size sınırlı, kişisel, münhasır olmayan ve devredilemez bir lisans verir. Burada belirtilenler dışında, bu Sitedeki herhangi bir materyali herhangi bir şekilde kopyalama, indirme, sergileme, uygulama, çoğaltma, dağıtma, değiştirme, düzenleme, değiştirme veya geliştirme hakkınız bulunmamaktadır. Bu Koşullardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda, bu sınırlı lisans size bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak sona erer. Fesih üzerine, indirilmiş ve basılı materyalleri derhal silmeli ve imha etmelisiniz. Bu Sitede veya bu Sitedeki herhangi bir materyalde hiçbir hakkınız, mülkiyetiniz veya menfaatiniz (ve telif hakkı, ticari marka veya başka bir fikri mülkiyet hakkı) bulunmamaktadır.

ProChemica Limited’in önceden yazılı izni olmadan bu Siteyi veya bu Sitede bulunan veya bu Siteden erişilebilen herhangi bir materyali başka bir sunucu veya İnternet tabanlı cihaz üzerinde “çerçevelemeyeceğinizi” veya “yansıtmayacağınızı” kabul etmiş sayılırsınız. Ayrıca, bu Sitenin herhangi bir kısmına veya bu Sitedeki materyallere erişmek, kopyalamak veya izlemek için herhangi bir “sayfa kazıma” veya başka bir otomatik cihaz, algoritma veya program veya benzer herhangi bir manuel işlem kullanmamayı kabul etmektesiniz. Bu Sitenin gezinme yapısını atlatmak veya bu Sitede ProChemica Limited tarafından amaçlanan ve bu Site aracılığıyla kullanıma sunulanlar dışında herhangi bir materyal elde etmek yasaktır.

Şunları yapamazsınız:

Bilgisayar korsanlığı yoluyla, parola madenciliği veya diğer herhangi bir gayri meşru yolla bu Sitenin başka bir kullanıcısı hakkında herhangi bir bilgiyi veya bu Sitedeki veya diğer herhangi bir sistem, ağ veya sunucudaki özellik veya içeriği izlemeye, geriye doğru bakmaya veya açığa çıkarmaya yönelik bir güvenlik açığına erişim, test etme, tarama veya araştırma yapma girişimi, .

Bu Siteyi yasa dışı olan veya bu Koşulları ihlal eden veya  ProChemica Limited’in haklarını ihlal eden faaliyetler için kullanamazsınız.

ProChemica Limited, sitedeki gönderilerinizi veya diğer faaliyetlerinizi rutin olarak izler, ancak bunu yapma hakkını saklı tutar. Bununla birlikte, ProChemica Limited, Sitenin veya Hizmetlerinden herhangi birinin uygunsuz kullanımından haberdar olması halinde tamamen kendi takdirine bağlı olarak uygun gördüğü herhangi bir şekilde yanıt verecektir. ProChemica Limited’in yasa dışı kabul edilebilecek herhangi bir eylemi ve bu tür davranışlarla ilgili aldığı tüm raporları kanun uygulayıcı makamlara bildirme hakkına sahip olacağını kabul etmektesiniz. Talep edildiğinde, internetteki yasa dışı faaliyet iddialarına ilişkin her türlü soruşturmada kolluk kuvvetleriyle tam iş birliği yapacağız.

Mevcutluk durumu

ProChemica Limited, dünya çapında belirli bölgelere ürünler, hizmetler, içerik ve çeşitli diğer işlevler (topluca “Hizmetler”) sunan çeşitli web sitelerine sahiptir. Bir bölgede sunulan Hizmetler, kullanılabilirlik, yerel veya bölgesel yasalar, mevzuat durumu, sevkiyat ve diğer hususlar nedeniyle diğer bölgelerdekilerden farklı olabilir. ProChemica Limited, bir bölgedeki bir kullanıcının Hizmetleri başka bir bölgede alabileceğine dair herhangi bir garanti vermez ve ProChemica Limited, bir kullanıcı başka bir bölgedeki bir sitede sunulan Hizmetleri sipariş etmeye çalışırsa, bu kullanıcının siparişini iptal edebilir veya bu kullanıcıyı söz konusu kullanıcının bölgesinin sitesine yönlendirebilir.

ProChemica Limited’in World Wide Web’de yayınladığı bilgiler, bölgenizde duyurulmayan veya mevcut olmayan ürünlere, programlara ve hizmetlere referanslar veya çapraz referanslar içerebilir. Bu tür referanslar, şirketin bu tür ürünleri, programları veya hizmetleri bölgenizde duyurma niyetinde olduğu anlamına gelmez. Kullanabileceğiniz ürünler, programlar ve hizmetlerle ilgili bilgi için yerel işlemenize danışınız.

Bağlantılar

ProChemica Limited’den Üçüncü Taraf Web Sitelerine

Bu Site, World Wide Web üzerindeki ProChemica Limited’in kontrolü altında olmayan veya sürdürülmeyen diğer sitelere bağlantılar içerebilir.  Bu tür bağlantılar, ProChemica Limited tarafından bu tür sitelerin onaylandığı anlamına gelmez. ProChemica Limited’in bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sağladığını ve ProChemica Limited’in bağlantı verebileceğiniz bu tür sitelerde görüntülenen içerik veya bağlantılardan sorumlu olmadığını kabul etmiş olursunuz. Ayrıca, ProChemica Limited’in sizinle bu tür sitelerin sahibi veya operatörü arasındaki herhangi bir yazışma, promosyon veya satın alma konusunda herhangi bir yükümlülüğü, borcu veya sorumluluğu olmadığını kabul edersiniz.

Üçüncü Taraf Sitelerinden ProChemica’ya

Bu web sitesindeki herhangi bir sayfa veya materyalde çerçeve veya sınır ortamı oluşturmaz veya bu web sitesindeki herhangi bir içeriğin görsel sunumunu veya görünümünü herhangi bir şekilde değiştiren başka teknikler kullanamazsınız;

Ürünlerimizin veya hizmetlerimizin rakip ürün veya hizmetlerle karşılaştırmasını yapmazsınız;

Bu web sitesindeki herhangi bir materyali veya herhangi bir ProChemica Limited logosunu veya ticari markasını çoğaltamazsınız;

ProChemica Limited ile ilişkinizi yanlış beyan edemezsiniz;

ProChemica Limited’in bağlantı veren tarafı, bağlantı veren tarafın web sitesini veya bağlantı veren tarafın hizmetini veya ürün tekliflerini herhangi bir şekilde onayladığını veya kabul ettiğini ima edemezsiniz;

ProChemica Limited hakkında yanlış veya yanıltıcı izlenimler sunmaz veya ProChemica Limited adının ve ticari markalarının saygınlığına zarar vermezsiniz;

Bağlantı verilen site, taciz edici, tehdit edici, istismar edici, saygısız veya saldırgan, aşırı derecede şiddet içeren veya başkalarını yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal etmeye teşvik eden içerik barındırmaz; ve

Bağlantı verilen site müstehcen, pornografik veya cinsel açıklık olarak yorumlanabilecek içerik barındırmaz.

Bu web sitesine bağlantı verilmesine izin verilmesinin bir başka koşulu olarak, bağlantı veren taraf ProChemica Limited’in herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu web sitesine bağlanma iznini sonlandırabileceğini kabul eder. Böyle bir durumda, bağlantı veren taraf bu web sitesine giden tüm bağlantıları derhal kaldırmayı kabul eder.

Bağlantı veren taraf, bu web sitesine bağlantı vererek, ProChemica Limited’i, Chemical Company’yi ve onların görevlilerini, direktörlerini, çalışanlarını, iştiraklerini, acentelerini, lisans verenlerini ve iş ortaklarını her türlü kayıp, maliyetten ari tutacağını ve bunlara karşı savunacağını ve avukatlık ve savunma ücretleri dahil olmak üzere bu gibi zararları (bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazmin edeceğini kabul eder. ProChemica Limited, söz konusu bağlantının bağlanması veya kullanılmasıyla ilgili herhangi bir dolaylı, örnek niteliğinde, tesadüfi, cezai, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacak ve bu tür bağlantılarla ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermeyecektir.

Garanti Reddi Beyanı

Bu Siteyi kullanmanızın riski size aittir. Bu Site, Sitedeki materyallerin kalitesini etkileyebilecek yanlışlıklar veya hatalar içerebilir. Materyaller, ProChemica Limited tarafından tamamen veya kısmen bağımsız olarak doğrulanmamış veya tasdik edilmemiştir. ProChemica Limited, malzemelerin doğruluğunu veya güncelliğini garanti etmez. ProChemica Limited, ProChemica Limited veya üçüncü şahıslar tarafından sağlanmış olsun veya olmasın, materyallerdeki herhangi bir hata veya eksiklikten sorumlu değildir.

BU SİTE HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN “OLDUĞU GİBİ” VE “NEREDE İSE” ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. DANIŞMANLARIN VE BU WEB SİTESİNE MATERYALLERİ, HİZMETLERİ VEYA İÇERİKLERİ SAĞLAYAN ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN HİÇBİRİ, SİTEDE BULUNAN ÜRÜN VEYA HİZMETLERİN KALİTESİ, UYGUNLUĞU, GERÇEKLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ VEYA UYGUNLUK DOĞRULUĞU DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDI İLE SİTE İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ. ZIMNİ OLARAK VERİLEN PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ TARAF HAKLARINI İHLAL ETMEME GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIKÇA VEYA ÖRTÜLÜ OLARAK VERİLEN VEYA KANUNEN VERİLEN BEYAN VE TEKELLÜFLER REDDEDİLMEKTEDİR.  DANIŞMANLARDAN HİÇBİRİSİ, BU GİBİ ZARARLAR DAHA ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ, SİTEYE BAĞLANMANIZDAN, SİTEYİ KULLANMANIZDAN VEYA SİTEYİ KULLANAMAMANIZDAN (BUNLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİL) KAYNAKLANABİLECEK DOĞRUDAN, DOLAYLI, KAZARA, ÖZEL, SONUCA BAĞLI VEYA CEZAİ ZARARLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAYAN HİÇ BİR TÜRLÜ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

AB vatandaşları için muafiyet: EĞER AVRUPA BİRLİĞİNDE MUKİM İSENİZ; DANIŞMAN İHMALDEN KAYNAKLANAN ÖLÜM VEYA KİŞİSEL YARALANMA SORUMLULUĞUNU SINIRLAYAMAZ VEYA KENDİSİNİ BUNDAN HARİÇ TUTAMAZ.

Yanlışlıklar ve Hatalar

Bu Sitede yer alan ürünlerin açıklamaları, resimleri ve diğer temsilleri yanlışlıklar ve hatalar içerebilir. ProChemica Limited, bu tür bilgilerin doğruluğu veya eksiksizliği konusunda herhangi bir beyan ve tekellüfte bulunmamaktadır.

Ticari Markalar

ProChemica Limited logosu ve ticari markaları, uygun olduğu şekilde ProChemica Limited ürünü veya hizmeti olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Talep edilmeden verilen öneriler

Her zaman fikir ve önerilerle ilgilenmemize rağmen, bize gönderilen bir fikir veya önerinin, yayınlar veya kendi personelimizin çalışmaları da dahil olmak üzere başka kaynaklardan zaten mevcut olduğunu gördük. Bu, fikrin veya önerinin kaynağıyla ilgili kafa karışıklığına yol açabilir. Bu nedenle bize sadece patentli buluşların açıklanmasını tercih ediyoruz. Yine de fikirlerinizi bize iletmeniz halinde bir gönderi ile bağlantılı olarak söyleyebileceğiniz veya yazabileceğiniz herhangi bir şeye bakılmaksızın, ProChemica Limited veya bir bağlı kuruluş bir gönderimi kapsayan ayrı bir yazılı sözleşmeye girmedikçe, fikirler de dahil olmak üzere ProChemica Limited veya bağlı kuruluşlarına herhangi bir gönderi yeni ürünler veya teknolojiler için, mevcut ürünler veya teknolojiler, süreçler, malzemeler, pazarlama veya promosyon planları veya yeni ürün adlarında yapılan iyileştirmeler veya iyileştirmeler aşağıdaki hüküm ve koşullar altında yapılacaktır:

ProChemica Limited ve bağlı kuruluşları, gönderimi gizli tutma veya gizli olarak alma yükümlülüğü altında olmayacaktır;

ProChemica Limited ve bağlı kuruluşları, gönderimi gözden geçirme veya gönderene yanıt verme yükümlülüğü altında olmayacaktır;

Gönderiye ilişkin fikri mülkiyet koruması, yalnızca patent veya telif hakkı korumasına dayanacaktır;

ProChemica Limited ve bağlı kuruluşları, gönderim için varsa hangi ödemenin yapılacağına ilişkin tek karar verici olacaktır;

Gönderen, gönderimi yapma yetkisine sahip olduğunu ve başvurunun, gönderenin mevcut veya eski bir işverene veya başka bir tarafa karşı sahip olduğu herhangi bir yükümlülüğü ihlal etmediğini garanti eder.

Ürün ve Site Yorumları

ProChemica Limited, yukarıdaki paragrafla tutarlı oldukları sürece bu Site ve mevcut ürünleriyle ilgili yorumlarınızı memnuniyetle karşılar. Yorumlarınızı bu Sitede veya belirlenen diğer yerlerde sunabilirsiniz. Sağladığınız herhangi bir yorum gizli değildir ve ProChemica Limited bunları kısıtlama olmaksızın kullanabilir.

Geçerli Kanun

Yerel yasaların zorunlu uygulamaları dışında, bu Koşullarla ilgili herhangi bir işlem, herhangi bir yargı yetkisinin yasa hükümlerinin seçimine veya ihtilaflarına bakılmaksızın, TÜRKİYE yasalarına tabi olacaktır. Bu Koşullardan ve / veya Siteyi kullanımınızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili tüm ihtilafların çözümü için TÜRKİYE’de bulunan mahkemelerin yargı yetkisine tabi olmayı kabul etmektesiniz.

İzinsiz Faaliyetler

Bu Siteye yapılan gönderimler veya bu sitede yer alan herhangi bir materyalin yetkisiz kullanımı telif hakkı kanunlarını, ticari marka kanunlarını, gizlilik ve tanıtım kanunlarını, belirli iletişim kanunları ve yönetmeliklerini ve diğer ilgili kanun ve yönetmelikleri ihlal edebilir. Kullanıcı adınızı ve / veya parolanızı kullanan herhangi bir kişinin eylemlerinden veya eylemlerinden yalnızca siz sorumlu olursunuz. Bu itibarla, siteyi kullanmanızdan veya siteyi kullanıcı adınızı ve/veya şifrenizi giren başka bir kişinin kullanmasından (gönderi alanlarına katılmanız ve gönderileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kaynaklı olarak herhangi bir kanunun veya üçüncü taraf haklarının ihlal edilmesinden kaynaklanan iddialar nedeniyle veya bu gibi iddialardan kaçınmak için ortaya çıkabilecek avukatlık masrafları ve savunma masrafları dahil olmak üzere (sınırsız olmak kaydı ile) her türlü zarar, ziyan, yükümlülük ve borçlara karşı ProChemica’yı ve ProChemica’nın yetkililerini, direktörlerini, çalışanlarını, iştiraklerini, temsilcilerini, lisans verenlerini ve iş ortaklarını zararsız tutacak, bunlara karşı savunacak ve tazmin edeceksiniz.